Faculty of Arts


MĀORI  302

Reo Māori Korero


Please note: this is archived course information from 2017 for MÄ€ORI 302.

Description

Ko tēnei te pepa whakaohooho ake i ngā tau ka taha. Ko te whainga, ko te whanake i ngā ture whakatakotoranga o te Reo Māori, mai i ngā tuhinga me ngā kōrero Māori kia pai ai te puta mai o te kōrero. Mai anō hoki i ngā tuhinga Māori, ka atā tirohia te ao o te Māori, te ātaahuatanga o te whakaahuatanga mai o te kōrero i roto i te Reo Māori.

View the course syllabus

Availability 2017

Semester 1

Lecturer(s)

TBA

Recommended Reading

Ngā pukapuka hei whakaaro: A Dictionary of the Māori Language, HW Williams (7th ed.) (Government Printer);

Reed Dictionary of Modern Māori, PM Ryan (Reed 1995);

English Māori Dictionary, HM Ngata (Ministry of Education 1993);

English Māori, Māori English Dictionary, B. Biggs (AUP 1990).

Assessment

Coursework only

Points

MAORI 302: 15.0 points

Prerequisites

15 points from MĀORI 203, 204, 206


Contact details | Search | Accessibility | Copyright | Privacy | Disclaimer | 1