Faculty of Arts


MĀORI  302

Reo Māori Korero


Please note: this is archived course information from 2020 for MÄ€ORI 302.

Description

Ko tēnei te pepa whakaohooho ake i ngā tau ka taha. Ko te whainga, ko te whanake i ngā ture whakatakotoranga o te Reo Māori, mai i ngā tuhinga me ngā kōrero Māori kia pai ai te puta mai o te kōrero. Mai anō hoki i ngā tuhinga Māori, ka atā tirohia te ao o te Māori, te ātaahuatanga o te whakaahuatanga mai o te kōrero i roto i te Reo Māori.

Availability 2020

Semester 1

Lecturer(s)

Coordinator(s) Dr Jennifer Martin

Recommended Reading

Ngā pukapuka hei whakaaro: A Dictionary of the Māori Language, HW Williams (7th ed.) (Government Printer).

Reed Dictionary of Modern Māori, PM Ryan (Reed 1995).

English Māori Dictionary, HM Ngata (Ministry of Education 1993).

English Māori, Māori English Dictionary, B. Biggs (AUP 1990).

Assessment

Coursework only

Points

MAORI 302: 15.0 points

Prerequisites

15 points from MĀORI 203, 204, 206


Contact details | Search | Accessibility | Copyright | Privacy | Disclaimer | 1